เกมส์ยิงกระเทย เกมส์ยิงปืนสไนเปอร์
เกมมันมัน l เกมส์มันมัน l เกมส์ยิงกระเทย เกมส์มันๆ l เกมส์ยิงมันส์ๆ l เกมส์ฝึกยิงปืนสไนเปอร์

อิทธิ พลางกูร น้ำในตา เพลงสตริงเก่า
อิทธิ พลางกูร น้ำในตา เพลงสตริงเก่า

ฟังเพลงเก่า เพลงฮิต อิทธิ พลางกูร

อิทธิ พลางกูร เวลาที่เหลือ เพลงสตริงเก่า
อิทธิ พลางกูร เวลาที่เหลือ เพลงสตริงเก่า

ฟังเพลงเก่า เพลงฮิต อิทธิ พลางกูร

อิทธิ พลางกูร เราสามคน เพลงสตริงเก่า
อิทธิ พลางกูร เราสามคน เพลงสตริงเก่า

ฟังเพลงเก่า เพลงฮิต อิทธิ พลางกูร

อิทธิ พลางกูร รอยร้าว เพลงสตริงเก่า
อิทธิ พลางกูร รอยร้าว เพลงสตริงเก่า

ฟังเพลงเก่า เพลงฮิต อิทธิ พลางกูร

อิทธิ พลางกูร ให้มันแล้วๆไป เพลงสตริงเก่า
อิทธิ พลางกูร ให้มันแล้วๆไป เพลงสตริงเก่า

ฟังเพลงเก่า เพลงฮิต อิทธิ พลางกูร

อิทธิ พลางกูร ไปต่อไป เพลงสตริงเก่า
อิทธิ พลางกูร ไปต่อไป เพลงสตริงเก่า

ฟังเพลงเก่า เพลงฮิต อิทธิ พลางกูร

อิทธิ พลางกูร เก็บตะวัน เพลงสตริงเก่า
อิทธิ พลางกูร เก็บตะวัน เพลงสตริงเก่า

ฟังเพลงเก่า เพลงฮิต อิทธิ พลางกูร

อิทธิ พลางกูร อย่าทนอีกเลย เพลงสตริงเก่า
อิทธิ พลางกูร อย่าทนอีกเลย เพลงสตริงเก่า

ฟังเพลงเก่า เพลงฮิต อิทธิ พลางกูร

อิทธิ พลางกูร อย่าเอ่ยคำว่ารัก เพลงสตริงเก่า
อิทธิ พลางกูร อย่าเอ่ยคำว่ารัก เพลงสตริงเก่า

ฟังเพลงเก่า เพลงฮิต อิทธิ พลางกูร